POLÍTICA DE PRIVACITAT

El present avís legal regula l’ús del servei del portal d’Internet http://www.piscineslagarriga.cat propietat de l’empresa IGE BCN SLU amb domicili a l'EDIFICI EUROPA, C. Pau Vila 13-15, 1er 3a de Sant Cugat del Vallès amb CIF B-61355616,  inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, tomo: 29.767 Folio. 1 Hoja; B-159959 – inscripció 1. IGE BCN SLU gestiona ègora | la Garriga (Piscines la Garriga), instal·lació esportiva situada al C/ Bassal S/N, 08530, la Garriga, que és propietat de l’Ajuntament de la Garriga i de qui IGE BCN SLU té la concessió administrativa.

 

CONDICIONS D’ÚS

L’ús del lloc web http://www.piscineslagarriga.cat es regeix per les normes establertes en aquest avís legal.  La utilització de l’esmentat lloc web suposa que vostè accepta aquestes condicions d’ús.

Contingut i ús

L’Usuari queda informat, i accepta, que l’accés a la present web no suposa, de cap manera, l’inici d’una relació comercial o d’altre tipus amb IGE BCN SLU i/o el Piscines La Garriga.

IGE BCN SLU es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que es considerin oportunes a la seva web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es presten com la forma en la que aquests es presentin o localitzin en els seus servidors.

Política de Privacitat. Protecció de dades.

Les dades de caràcter personal que puguin ésser facilitades en aquest web s’incorporaran a un fitxer anomenat CURRÍCULUMS, propietat d’IGE BCN SLU, gestora de la instal·lació, amb la finalitat de gestionar els currículums rebuts, informar de les ofertes de treball de l’empresa i formar part dels processos de selecció corresponents.

Es podran exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se per escrit a:

IGE BCN SLU
ref. Piscines La Garriga
EDIFICI EUROPA
C. Pau Vila 13-15, 1er 3a
08174 Sant Cugat del Vallès

Per exercir aquests drets, i en compliment de la Instrucció 1/1998, de 19 de gener, de l’Agència de Protecció de Dades, és necessari acreditar la personalitat davant IGE BCN SLU mitjançant l’enviament d’una fotocòpia del DNI o de qualsevol altre document vàlid en Dret.

Drets de Propietat Intel·lectual

 1. Tots els continguts del lloc web http://www.piscineslagarriga.cat (incloent-hi, sense caràcter limitador, bases de dades, imatges i fotografies, dibuixos, gràfics i arxiu de text) són propietat d’ IGE BCN SLU o dels proveïdors de continguts, havent estat, en aquest últim cas, objecte de llicència o cessió per part seva, i estant protegits per les normes nacionals o internacionals de propietat intel·lectual. La recopilació, disseny, ordenació i muntatge de tot el contingut del lloc web és propietat exclusiva d’IGE BCN SLU i es troba protegit per les normes nacionals i internacionals de propietat industrial i intel·lectual.
 2. Les marques, rètols, signes distintius o logos de la web referenciada són titularitat d’ IGE BCN SLU, així com els textos, dades i dibuixos gràfics; o bé, són titularitat de les entitats proveïdores d’informació, no podent ésser objecte d’ulterior modificació, còpia, transformació, alteració, reproducció, adaptació o traducció per part de tercers, sense l’expressa autorització per part del titular de dit contingut.  La posada a disposició dels textos o la concessió d’un dret d’explotació, reproducció, difusió, transformació, distribució, o transmisió al seu favor, diferent del dret d’ús que comporta d’utilització legítima de la web.

 

Manifestacions.

 1. IGE BCN SLU manifesta que aquest lloc web disposa de la tecnologia  adequada per permetre l’accés i utilització de la mateixa. No obstant, no es responsabilitza per la eventual existència de virus o altres elements nocius, introduïts per qualsevol mitjà o per tercers, que puguin produir alteracions en els seus sistemes informàtics.
 2. El lloc web http://www.piscineslagarriga.cat podria contenir inexactituds, omissions rellevants, imprecisions o errades. L’Usuari que hi accedeix exonera a IGE BCN SLU de qualsevol responsabilitat en relació a la fiabilitat, utilitat o falses expectatives que aquesta web pogués produir-li.
 3. Així mateix, aquesta web no utilitza “cookies” ni altres mitjans tècnics que permetin identificar els usuaris, ni conèixer dades relatives a la seva navegació.

 

Limitació de responsabilitat

 1. IGE BCN SLU no ofereix garanties de cap tipus quant al funcionament de la present web o la informació continguda en aquesta, ni es farà responsable dels danys ocasionats o perjudicis, de qualsevol tipus, que es puguin derivar del seu ús.
 2. Així mateix, IGE BCN SLU exclou tota responsabilitat per la licitud, contingut  i qualitat de les dades i informacions ofertes per terceres entitats a través d’aquest web.

 

Enllaços hipervincles

 1. Els titulars d’altres llocs web que desitgin crear un hipervincle a http://www.piscineslagarriga.cat es comprometen a no realitzar manifestacions falses, inexactes o incorrectes, que puguin induir a una errada o en general, que siguin contràries a les lleis.
 2. Els titulars dels altres llocs web que desitgin crear un hipervincle a http://www.piscineslagarriga.cat es comprometen, així mateix, a no establir hipervincles amb llocs web que continguin continguts, manifestacions o propaganda de caràcter racista, xenòfoba, pornogràfica, d’apologia del terrorisme i, en general, que puguin perjudicar el bon nom o la imatge d’ IGE BCN SLU i/o el Piscines La Garriga.
 3. La inclusió d’hipervincles a http://www.piscineslagarriga.cat no implica necessàriament que IGE BCN SLU mantingui relacions mercantils o vincles associats amb el titular de la web en la que s’estableixi l’enllaç.
 4. La presència d’hipervincles té una finalitat merament informativa, motiu pel qual IGE BCN SLU no es responsabilitza ni atorga cap garantia respecte a la comercialitat, idoneïtat, qualitat, característiques, procedència, comercialització o qualsevol altre aspecte de les informacions i/o productes i/o serveis que ofereixin a través del lloc web referenciat.

 

Legislació aplicable

Amb caràcter general les relacions entre IGE BCN SLU i els usuaris del seus serveis telemàtics, presents en la web, es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyola i catalana.

Dades de contacte:
Piscines La Garriga
Bassal S/N
08530 La Garriga
lagarriga@egora.cat
Telèfon: 938612082